Whistleblowing

Familiam Asset Management Oy:llä on hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet sisäisten väärinkäytösten havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi.

 

Familiam Asset Management Oy:n asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä pyydetään ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta Familiam Asset Management Oy:ssä ensisijaisesti sähköpostitse ositteeseen whistleblowing@familiam.fi. Ilmoitukset käsittelee yhtiön Compliance Officer.

 

Familiam Asset Management Oy:n sidosryhmillä on niin halutessaan myös madollisuus ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta oikeuskanslerinviraston ilmoittajansuojelun keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan kautta. https://oikeuskansleri.fi/keskitetty-ulkoinen-ilmoituskanava