Tietosuojaseloste

Familia Asset Management Oy:n asiakkaiden ja mahdollisten asiakkaiden sekä näiden edustajien, verkkosivustolla kävijöiden sekä yhteistyökumppanien ja yhteistyökumppanien edustajien henkilötietojen käsittely

KUKA KÄSITTELEE TIETOJASI?

Familia Asset Management Oy (y-tunnus: 3133316-6)

Osoite: Urho Kekkosen katu 2 C , 7.krs, 00100 Helsinki

KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan:

tietosuojavastaava@familiam.fi

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Jos olet asiakkaamme tai mahdollinen asiakkaamme tai yhteisöasiakkaamme tai mahdollisen yhteisöasiakkaamme edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työnantajayhteisö
 • Asema yhteisössä/työtehtävä
 • Viestintä kanssasi
 • Tiedot tapaamisistamme
 • Tiedot tilaisuuksiimme osallistumisesta
 • Antamasi markkinointisuostumukset ja -kiellot
 • Tiedot uutiskirjetilauksista
 • Muut meille antamasi tiedot.

Jos olet asiakkaamme, käsittelemme sinusta lisäksi seuraavia tietoja:

 • Syntymäaika ja henkilötunnus
 • Kansalaisuus
 • Kopio henkilöllisyystodistuksesta ja muut laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä edellytetyt tunnistamistiedot
 • Varallisuus ja tulotiedot mukaan lukien tieto varojen alkuperästä
 • Sijoituspalvelulaissa tarkoitettu luokitus ja asema sekä näiden arvioimiseksi tarvittavat tiedot
 • Sijoituspalvelun soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot
 • Sopimukset kanssamme ja sopimusten valmisteluun ja täyttämiseen liittyvät tiedot mukaan lukien tiedot sijoituksista ja maksetuista palkkioista
 • Verotukseen liittyvät tiedot.

Jos olet yhteisöasiakkaamme edustaja, tosiasiallinen edunsaaja, omistaja tai toimielimen jäsen käsittelemme sinusta lisäksi seuraavia tietoja:

 • Syntymäaika ja henkilötunnus
 • Kansalaisuus
 • Kopio henkilöllisyystodistuksesta ja muut laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä edellytetyt tunnistamistiedot.

Meillä on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa asiakkaamme ja yhteisöasiakkaidemme edustajat, tosiasialliset edunsaajat, omistajat ja toimielinten jäsenet sekä määrittää sijoituspalvelulaissa tarkoitettu luokitus ja asema sekä arvioida sijoituspalveluiden soveltuvuutta ja asianmukaisuutta, joten tietojen luovuttaminen on edellytys asiakassuhteen perustamiselle.

Mikäli olet asiakkaamme tai yhteisöasiakkaamme edustaja, tosiasiallinen edunsaaja, omistaja tai toimielimen jäsen teemme pakotelistatarkistukset EU:n, YK:n ja OFAC:in ylläpitämiltä pakotelistoilta.

Jos olet yhteistyökumppanimme tai yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työnantajayhteisö
 • Asema yhteisössä/työtehtävä
 • Viestintä kanssasi
 • Tiedot tapaamisistamme
 • Yhteistyön valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvät tiedot.

Mikäli vierailet verkkosivustoillamme (www.familiam.fi), käsittelemme evästeiden avulla kerättävää tietoa muun muassa siitä, mistä vierailet verkkosivustollamme, millä sivustomme osilla vierailet ja mitä selainta käytät. Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä on saatavilla evästekäytännössämme.

Mihin tarkoituksiin JA MILLÄ PERUSTEELLA käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteesi tai edustamasi yhteisön ja meidän välisen asiakassuhteen valmisteluun, hoitamiseen ja hallinnointiin.

Meillä on lakisääteisiä velvoitteita koskien muun muassa asiakkaidemme tunnistamista, luokittelua, asemasta sopimista, sijoitusneuvonnan soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia sekä kirjanpidon järjestämistä. Käsittelemme henkilötietoja näiden velvoitteiden täyttämiseksi.

Käsittelemme henkilötietojasi myös toimintamme ja palveluidemme analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.

Käsittelemme henkilötietojasi myös markkinoinnin suunnitteluun, kohdentamiseen, lähettämiseen ja kehittämiseen sekä asiakastilaisuuksien järjestämiseen.

Mikäli olet yhteistyökumppanimme tai yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme tietojasi yhteistyön toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu

 • sopimussuhteeseen tai sopimuksen valmisteluun kanssasi,
 • sopimussuhteeseen tai mahdolliseen sopimussuhteeseen kanssasi perustuvaan oikeutettuun etuumme,
 • edustamasi yhteisön sopimussuhteeseen tai mahdolliseen sopimussuhteeseen taikka sopimuksen valmisteluun edustamasi yhteisön kanssa perustuvaan oikeutettuun etuumme, tai
 • lakisääteiseen velvoitteeseen.

Uutiskirjeen tai sähköisen suoramarkkinoinnin lähettäminen saattaa perustua antamaasi suostumukseen.

Mistä SAAMME henkilötieTOSI?

Jos olet asiakkaamme, keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi, mutta voimme hankkia tietojasi myös julkisista lähteistä, kuten väestötietorekisteristä.

Jos olet yhteisöasiakkaamme edustaja, tosiasiallinen edunsaaja, omistaja tai toimielimen jäsen taikka mahdollisen yhteisöasiakkaamme taikka yhteistyökumppanimme edustaja, olemme voineet saada tietosi myös edustamaltasi yhteisöltä, internetsivuilta, muista julkisista lähteistä, kuten väestötietorekisteristä, kaupparekisteristä tai kaupalliselta toimijalta, joka tarjoaa tietoa yhteisöistä ja niiden edustajista.

KENELLE LUOVUTAMME henkilötietojASI?

Luovutamme lainsäädännön tai viranomaisen niin edellyttäessä tietojasi viranomaisille kuten esimerkiksi veroviranomaisille ja poliisille sekä yhtiöille, joiden osakkeita omistat.

Voimme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 • Pankit
 • IT-järjestelmätoimittajat ja muut IT-palveluiden toimittajat,
 • tilitoimisto,
 • viestintäpalveluiden tarjoajat,
 • verkkosivustojen ylläpidon palveluntarjoajat ja
 • markkinointipalveluiden tarjoajat.

Yhteisrekisterinpitäjät

Olemme Facebook Irelandin kanssa yhteisrekisterinpitäjiä yhteisösivujemme osalta. Olemme tehneet Facebook Irelandin kanssa Rekisterinpitäjiä koskevan Lisäyksen (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) määrittääksenne tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista koskevat vastuumme yhteiskäsittelyyn liittyen. Olemme sopineet, että annamme sinulle tässä kohdassa annetut tiedot sekä sopineet, että meidän ja Facebook Irelandin välillä Facebook Ireland on velvollinen mahdollistamaan tietosuoja-asetuksen 15–20 artiklojen mukaisten oikeuksiesi toteuttamisen Facebook Irelandin säilyttämiin henkilötietoihisi liittyen. Facebook Irelandin ja Facebook Irelandin tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat saatavilla Facebook Irelandin tietokäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy. Kun tulet Facebook -yhteisösivullemme verkkosivuillamme olevan Facebook -linkin kautta tai vierailet, tykkäät tai kommentoit Facebook –sivullamme/Instagram -tilillämme tai seuraat Instagram -tiliämme, käsittelemme tietojasi yhdessä kerätäksemme kävijätietoja. Tätä kävijätietoa kerätään markkinointitarkoituksiin ja kehittääksemme Facebook/Instagram –sivujamme ja palveluitamme. Lisätietoja Facebook Irelandin henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien oikeusperusteesta, johon Facebook Ireland nojaa, ja tavoista käyttää oikeuksiasi Facebook Irelandia vastaan voit lukea Facebook Irelandin tietokäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy.

Olemme LinkedIn Irelandin kanssa yhteisrekisterinpitäjiä LinkedIn -sivumme osalta. Olemme tehneet LinkedIn Irelandin kanssa Page Insight yhteisrekisterinpitäjä -lisäsopimuksen (https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum) määrittääksenne tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista koskevat vastuumme yhteiskäsittelyymme liittyen. Olemme sopineet, että meidän ja LinkedIn Irelandin välillä LinkedIn Ireland on velvollinen mahdollistamaan tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksiesi toteuttamisen LinkedIn Irelandin säilyttämiin henkilötietoihisi liittyen. LinkedIn Irelandin ja heidän tietosuojavastaavansa yhteystiedot sekä tiedot LinkedIn Irelandin henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien keinoista käyttää oikeuksiasi LinkedIn Irelandia kohtaan ovat saatavilla LinkedIn Irelandin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Kun vierailet, tykkäät tai kommentoit LinkedIn –sivullamme, käsittelemme tietojasi yhdessä kerätäksemme kävijätietoja. Tätä kävijätietoa kerätään markkinointitarkoituksiin ja kehittääksemme LinkedIn –sivuamme ja palveluitamme.

SIIRRÄMMEKÖ HenkilötietojASI kolmanteen maahan?

Emme pääsääntöisesti siirrä tietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojasi siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, toteutetaan siirrot Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen tai Euroopan komission vastaavuuspäätöksen perusteella.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HenkilötietojASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tai anonymisoimme tiedot, kun ne eivät ole enää tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten olemme ne keränneet. Esimerkiksi tunnistamistietoja säilytämme viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä ja kirjanpitoaineistoa kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Mikäli olet tilannut uutiskirjeemme] tai antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin, lähetämme uutiskirjeen tai sähköistä suoramarkkinointia kunnes pyydät meitä lopettamaan lähetyksen.

MITä oikeuksia sinulla on?

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä tietosuojavastaava@familiam.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutetun etumme perusteella suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Lisäksi sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointia varten ja peruuttaa uutiskirjeemme tilaus. Sähköisen suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa linkkiä ”Peruuta tilaus”.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suorittamamme käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HenkilötietojeSI käsittelySSÄ?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin ja salasanoin sekä muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.

Päivitetty viimeksi 30.6.2021.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

YLEISTÄ EVÄSTEISTÄ

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme parantaaksemme sivuston käyttäjäkokemusta. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Tallentamisen jälkeen selain lähettää tiedot takaisin palvelimelle osana pyyntöä. Näin palvelu sivusto pystyy tunnistamaan ja seuraamaan verkkoselaimia.

Evästeet kertovat kertovat kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Hyödynnämme evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi ja verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Sivustolle saavuttaessa Verkkosivuston käyttäjä voi joko antaa suostumuksensa evästeiden käyttöön tai kieltää evästeiden käytön. Verkkosivuston käyttäjä voi myöhemmin kohdassa Evästeasetukset muuttaa asetuksiasi ja peruuttaa mahdollisesti antamasi suostumuksen.

EVÄSTETYYPIT

Evästeitä on kahta päätyyppiä: istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä:

Istuntoevästeet häviävät tietokoneesta heti, kun selain suljetaan.

Pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina tietokoneessa, kunnes ne erikseen poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy.

KÄYTETYT EVÄSTEET

sivustossa evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • tietojen keräämiseen käyttäjästä Google Analytics -työkalujen avulla
 • sisällön jakamisen mahdollistamiseen Facebookin avulla

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN EVÄSTEET

GOOGLE ANALYTICS

Käytämme Google Analytics -järjestelmää verkkosivuston käytön analysointiin. Google Analytics tuottaa tilastoja ja muita tietoja verkkosivuston käytöstä käyttäjien tietokoneisiin tallennettujen evästeiden avulla. Verkkosivustosta kerättyjä tietoja käytetään verkkosivuston käyttöä koskevien raporttien laatimiseen. Tässä ovat lyhyesti Googlen evästeiden suorittamat tehtävät:

 • seurattavan verkkoalueen määrittäminen
 • yksittäisten käyttäjien erottaminen
 • edellisten käyntien määrän ja ajankohdan muistaminen
 • liikenteen lähdetietojen muistaminen
 • istunnon alun ja lopun määrittäminen
 • vierailijatason mukautettujen muuttujien arvon muistaminen.

Google tallentaa ja käyttää näitä tietoja 30 minuutista kahteen vuoteen evästeen tyypin mukaan.

Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessahttp://www.google.com/privacypolicy.html

LISÄTIETOA

Familiam Asset Management Oy (Y-tunnus: 3133316-6)

tietosuojavastaava@familiam.fi