VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Familiam Asset Management Oy:n (jäljempänä ”Familiam”) ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten kulloinkin tarjoaminen verkkosivujen ja -palveluiden käyttöön.

Ehtojen hyväksyminen

Käyttämällä Familiamin verkkosivuja ja/tai -palveluita verkkosivujen käyttäjä hyväksyy nämä ehdot automaattisesti itseään sitovaksi. Eri asiakirjat ja sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

Palveluntarjoajat

Pääasiallista palveluntarjoajaa koskevat tiedot:

Familiam Asset Management Oy

Y-tunnus: 3133316-6

Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki

info@familiam.fi

Familiam Asset Management Oy:lla sijoituspalveluyrityksen toimilupa ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Familiamin verkkosivuilla ja -palvelussa voidaan esitellä myös muita Familiamin kanssa samaan konserniin kuuluvia tai ulkopuolisia palveluntarjoajia ja muiden palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Muiden palveluntarjoajien yhteystiedot löytyvät kyseisten palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden yhteydestä. Familiam ei vastaa sivustolla esiteltävien ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluista tai palveluiden sisällöstä.

Verkkosivujen ja -palveluiden sisältö ja saatavuus

Palvelun sisältö toimitetaan sellaisena kuin se kulloinkin on. Familiamilla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa muuttaa verkkosivujen ja/tai -palveluiden sisältöä ja toimintoja parhaaksi katsomallaan tavalla. Familiam ei takaa sitä, että sen verkkosivut ja -palvelut ovat aina keskeytyksettä saatavilla tai että ne ovat yhteensopivat asiakkaan laitteiden kanssa. Käyttäjä on itse vastuussa laitteidensa ja ohjelmiensa toiminnasta sekä siitä, että hänellä on toimiva tietoliikenneyhteys hänen asioidessaan Familiamin verkkopalvelussa.

Palveluntarjoajan vastuunrajoitus

Familiamin verkkosivut ja -palvelut sisältävät yleistä tietoa Familiamin tarjoamista palveluista. Familiamin käsityksen mukaan verkkosivuilla ja -palvelussa esitetyt tiedot ovat totuudenmukaisia ja oikein julkaisuhetkellään. Familiam ei kuitenkaan takaa tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn tiedon virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta.

Sivuilla esitetty aineisto on luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Familiam ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän verkkosivulla tai – palvelussa annettujen tietojen perusteella. Familiam ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai vahingoista, jotka saattavat seurata verkkosivuilla tai -palvelussa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

Kolmannen tahon tuottama tieto

Familiamin verkkosivut ja -palvelut voivat sisältää linkkejä muiden palveluntarjoajien tai viranomaisten sivustoille. Nämä linkit on tarkoitettu informatiivisiksi ja käyttöä helpottaviksi. Familiam ei vastaa mahdollisesta kolmansien osapuolten tuottaman tiedon oikeudellisuudesta, eikä tällaista tietoa voi pitää Familiamin kehotuksena ryhtyä minkäänlaiseen toimenpiteeseen.

Sähköpostin käyttö

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse avoimessa tietoverkossa tulee välttää. Familiam ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetetty avoimessa tietoverkossa.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet verkkosivuilla ja -palvelussa esitetyn aineistoon kuuluvat Familiamille, ellei toisin ole mainittu.

Kieli

Familiamin pääasiallinen palvelukieli on suomi. Ruotsin- ja englanninkieliset materiaalit ovat käännöksiä suomenkielisestä versiosta ja saattavat sisältää käännösvirheitä, joista Familiam ei ota vastuuta.

Alueelliset rajoitukset

Familiamille on myönnetty sijoituspalveluyrityksen toimilupa Suomessa. Tästä syystä nämä sivut on tarkoitettu ensisijaisesti Suomessa asuville henkilöille, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu. Aineistoa ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat valtiossa, jonka oikeusjärjestyksen mukaan tällaista toimintaa ei ole auktorisoitu.

Ehtojen muuttaminen

Familiamilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja yksipuolisesti. Muutetut ehdot tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on asetettu käyttäjien saataville verkkosivuille.

Sovellettava laki

Familiamin verkkosivuihin ja -palveluihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, missä maassa palveluita käytetään.