Analytisk, pålitlig, punktlig och empatisk. Förmågan att hitta, analysera och identifiera bra investeringar utan att glömma kunden är de ord som bäst kan beskriva Tuomo.

Tuomos karriär började bland företagstransaktioner och ledde via aktieanalys till förmögenhetsförvaltning, där han framgångsrikt har varit verksam i mer än ett decennium. Tuomo tror att förutom god professionell prestanda är förtroende och samförstånd de viktigaste ingredienserna i en bra kundrelation, och i bästa fall leder det ända fram till vänskap.

Det viktigaste i Tuomos liv är familjen och han letar efter en motvikt till sitt arbete inom golf, crossfit och fiske.