Patrik har 18 års erfarenhet av kapitalförvaltning med både samfund och privatpersoner.
Patriks styrkor inkluderar indexplaceringar, långsiktighet och helhetstänk. Att utgå från kundens behov är hörnstenen i en framgångsrik förmögenhetsförvaltning och det återspeglas starkt i Patriks arbete. Han strävar efter att hitta lösningar på kundens behov på bästa möjliga sätt. På fritiden följer Patrik passionerat fotbollen och tycker om att jaga, fiska och röra sig i naturen tillsammans med sin familj.

Nordea Helsinki 2007-2021

Aktia Helsinki 2004-2007