”Jag blir mest exalterad över investeringar där det finns något som inte alla märker”

Martin har gedigen, över 15 års erfarenhet, inom finanssektorn. Han började sin karriär som revisor, vilket gav honom en stark grund för det djupgående analysarbete han utförde som aktieanalytiker på FIM Bank och under sju år som portföljförvaltare för familjen Hartwall.

Kunder och samarbetspartners uppskattar Martins fenomenala kapacitet att hantera stora mängder data och förmågan att hitta de väsentliga egenskaperna hos varje investering. Martin letar efter intressanta investeringar dygnet runt, men växlar ibland tankearbetet till att jobba med en boxningssäck.

Kusinkapital 2014-2021

FIM Group 2010-2014

Ålandsbanken 2010-2010

Sofia Bank 2008-2009

Kaupthing Bank 2007-2008

Aventum Partners 2005-2007

PricewaterhouseCoopers 2004-2005